Nápojový lístek - neaktualizován, zkušební provoz

Pivo sudové
Lihoviny - 4cl / 2cl
Nealko nápoje
Likéry - 4cl / 2cl
Šumivá vína
Vína
Teplé nápoje